Prihlásenie k trvalému pobytuOsoba prihlasujúca sa k pobytu predloží:
 


♦občiansky preukaz prihlasujúceho sa
♦rodný list
♦list vlastníctva na stavbu, kde sa chcete prihlásiť, resp. súhlas vlastníka s prihlásením k trvalému pobytuObecný úrad vydá potvrdenie o trvalom pobyte.
Odhlásenia z miesta predchádzajúceho trvalého pobytu vykoná úrad, kde sa prihlasujete.


 

.


 

                 

 

Prihlásenie k prechodnému pobytu


Osoba prihlasujúca sa k pobytu predloží:♦ občiansky preukaz prihlasujúceho sa
♦ rodný list 
♦ list vlastníctva na stavbu, kde sa chcete prihlásiť, resp. súhlas vlastníka s prihlásením k prechodnému pobytu.

Prechodný pobyt sa prihlasuje na dobu určitú a končí uplynutím doby.
Obecný úrad vydá potvrdenie o prechodnom pobyte.