OBECNÝ ÚRAD DUCOVÉ, ZDRUŽENIE MORAVIANSKA VENUŠA,BALNEOLOGICKÉ MÚZEUM PIEŠŤANY A FARSKÝ ÚRAD MORAVANY NAD VÁHOM.

 


N Á R O D N Ú   P Ú Ť
 

alt

pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda

na pahorok Kostolec - Ducové

 

 

Program:

 

Zmena programu vyhradená.