Výsledky vyhľadávania pre “”

Domov

Obchodná verejná súťaž 06/2021 Úradná tabuľa Zverejnené 30.4.2021 – 12.5.2021 Obchodná verejná súťaž 05/2021 Úradná tabuľa Zverejnené 30.4.2021 – 12.5.2021 Obchodná verejná súťaž 04/2021 Úradná tabuľa Zverejnené 30.4.2021 – 12.5.2021…

Územný plán obce

ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-ZČ-návrh ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-ZČ-C01-schéma zázäzných častí ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-TČ-návrh ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-C02-REGULATÍVY ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-B05-PP ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-B04-IS ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-B03-DOPRAVA…

Materská škola

MATERSKÁ ŠKOLA DUCOVÉ Adresa: Ducové č. 1, 922 21 Ducové Tel. číslo: 033 77 47 220, e-mail: msducove@xnetpn.sk Našu materskú školu v školskom roku 2019/2020 navštevuje 19 detí. Personálne obsadenie školy…

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Ekonomická komisia Predseda: Ing. Lucia Reháková  Členovia: Drahovský Jozef, Ing. Hlístová…