Preskočiť na obsah

Termíny vývozu odpadu – od 1.4.2023

Zverejnené 23.3.2023.

OBECNÝ ÚRAD DUCOVÉ
v spolupráci so spoločnosťou
Stredisko Piešťany

Rok 2023 od 1.4.2023

Termín odvozu zberového papiera, plastov, kovov, tetrapakov a skla 

Papier

Apríl6. štvrtok
Máj
Jún1. štvrtok
Júl27. štvrtok
August
September21. štvrtok
Október
November16. štvrtok
December

Plastová nádoba  240 l (slúži len na zber papiera)

Modré vrece (slúži len na zber papiera)

PAPIER SA BUDE ZBIERAŤ PRIAMO SPRED RODINNÉHO DOMU

Zberá sa: Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy , adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky

Nezberá sa :  pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami

Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

SPOLOČNÝ TROJZBER

(PLASTY + KOVY + TETRAPAKY)

Apríl26. streda
Máj
Jún7. streda
Júl19. streda
August30. streda
September
Október11. streda
November
December6. streda

Vrecia iba priesvitné (slúžia na spoločný zber PLASTOV + KOVOV + TETRAPAKOV) – priamo spred rodinných domov

1100 L nádoby žltej, oranžovej a červenej farby označené nálepkou spoločného zberu (SLÚŽIA NA SPOLOČNÝ ZBER PLASTOV + KOVOV + TETRAPAKOV) – spoločné zberné miesta

Zberá sa:

KOVY – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.

PLASTY – PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín

TETRAPAKY – obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP

Sklo

Apríl
Máj5. piatok
Jún9. piatok
Júl14. piatok
August18. piatok 
September22. piatok 
Október27. piatok
November
December 8. piatok

1 100 l kontajner – Sklo

Zberá sa:  prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané

Nesmie obsahovať:  žiarivky,  porcelán, kovové a  plastové  uzávery  fliaš,  papier

Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Informácie: Piešťany, Valová 44  Tel.: 033/7741954 alebo Obecný úrad Ducové