Regionálna veterinárna správa Piešťany oznamuje, že v sobotu 22.05.2021 v čase od 8:00 do 9:00 h pri KD Ducové sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote. Poplatok za vakcínu je 5,00 eur.

Zverejnené
20. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. mája 2021 − 22. mája 2021