Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ducové