Preskočiť na obsah

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 4/2022 obce Ducové o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a školskej jedálni