Preskočiť na obsah

Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2022 o ochrannom pásme pohrebiska