Preskočiť na obsah

Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ducové č. 01/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre kalendárny rok 2022