Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ducové č. 02/2022 o miestnych daniach

Zverejnené
30. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2021 − 14. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 02/2022

Prílohy