Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. ../2022 Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové