Preskočiť na obsah

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – Oznámenie o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky č. 10 Územného plánu obce Horná Streda“ – oznámenie schvaľujúcemu aorgánu a dotknutej obce podľa §6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zverejnené
17. júna 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
17. júna 2024 − 30. júna 2024
Kategória

Prílohy