Preskočiť na obsah

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové za 1. polrok 2024