Svätá omša dňa 10. septembra 2022 o 16.00 h v kultúrnom dome Ducové, o 15.30 Ruženec

Zverejnené
5. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. septembra 2022 − 10. septembra 2022
Kategória

Prílohy