Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce 2022

Zverejnené
30. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy