Preskočiť na obsah

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby IBV DUCOVÉ – PRI JAZERÁCH CESTNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA