Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Zverejnené
13. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 13. júna 2022
Kategória

Prílohy