Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené
1. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 1. júla 2022
Kategória

Prílohy