Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Zverejnené
9. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. novembra 2022 − 30. novembra 2022
Kategória

Prílohy