Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2024 – Záväzná časť Územného plánu obce Ducové – Príloha č. 1 – Textová časť ZaD 04/2023 ÚP obce Ducové, Príloha č. 2 – Schéma záväzných častí, Príloha č. 3 – Limity a regulatívy rozvoj

Zverejnené
7. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
7. mája 2024 − 6. júna 2024
Kategória

Detaily

CUET: Zobraziť na CUET-e

Prílohy