Preskočiť na obsah

VZN obce Ducové č. 01/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2023