Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja podľa volebného obvodu č. 4

Zverejnené
26. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. septembra 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy