Zverejnenie počtu obyvateľov obce Ducové ku dňu vyhlásenia volieb

Zverejnené
18. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 18. júla 2022
Kategória

Prílohy