Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Ducové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 116 – Zemková

ID: 116/2012 – Obec Ducové

24.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Zemková Dáša

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Ducové

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 1 – Zemková

ID: 1/2012 – Obec Ducové

24.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Zemková Dáša

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Ducové

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Kúpna zmluva IBV od Váhu Kabot

ID: 011/2022 – Kabot Lukáš

21.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Ducové

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ Kabot Lukáš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Príloha č. 2 Zmluvy č. L-23/TDO/1997 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: L-23/TDO/1997 – Marius Pedersen

16.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Ducové

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ Marius Pedersen, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 34115901

Prílohy

Popis

Cenník Marius Pedersen, a.s. platný od 1.1.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení odberných elektrických zariadení

ID: 0170000146 – ZSE distribúcia

11.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Ducové

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ ZSE distribúcia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36361518

Prílohy

Zmluva č. 11/2022 o dodávke pitnej vody – Štefko

ID: 11/2022 – Obec Ducové

9.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Štefko Monika

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 111 – Plášková

ID: 111/2012 – Obec Ducové

9.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Plášková Veronika

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Zmluva č. 5/2022 o dodávke pitnej vody – N. Minárik

ID: 5/2022 – Obec Ducové

9.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Minárik Norbert

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Zmluva č. 6/2022 o dodávke pitnej vody – M. Minárik

ID: 6/2022-V – Obec Ducové

9.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Minárik Matej

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy