Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Ducové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

ZMLUVA O NÁJME PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA NZ 1€ 36/2022/RCS

ID: 36/2022/RCS – SPP - distribúcia

13.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ SPP - distribúcia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 35910739

Prílohy

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia – ZoÚaO 36/2022/RCS

ID: ZoÚaO 36/2022/RCS – SPP - distribúcia

13.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ SPP - distribúcia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 35910739

Prílohy

Zmluva č. 2022/OBC/R/S/PN/0321 o poskytnutí účelovej dotácie

ID: 2022/OBC/R/S/PN/0321 – Trnavský samosprávny kraj

13.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ Trnavský samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 37836901

Prílohy

Kúpna zmluva IBV Od Váhu – Jánoška

19.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Zmluva o dielo 2022

31.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o spolupráci na školský rok 2022/2023 – Plantex

29.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 20.1.2021

16.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva – Čuperka, Čuperková

15.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva Mgr. Vidová Nora

23.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva Moravčíková Zuzana

12.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Darovacia zmluva

ŠÚ SR

9.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ ŠÚ SR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

31.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy