Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Ducové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 186 – Púchovský

ID: 186/2017 – Obec Ducové

19.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Púchovský Ľudovít

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku

ID: 002022 – Výskumný ústav vodného hospodárstva

30,00 €

31.8.2022

Začiatok účinnosti 31.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2022

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ Výskumný ústav vodného hospodárstva

Dodávateľ - Sídlo Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu 5, 812 49 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00156850

Prílohy

Poistná zmluva K-ŠKOLE – na školský rok 2022/2023

ID: 4801902894 – Komunálna poisťovňa a.s.

84,00 €

26.8.2022

Začiatok účinnosti 2.9.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 26.8.2022

Suma s DPH 84,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 156 – Hlístová

ID: 156/2012 – Obec Ducové

25.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Hlístová Emília

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 76 – Bartoš

ID: 76/2012 – Obec Ducové

23.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Bartoš Emil

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 32 – Hlísta

ID: 32/2012 – Obec Ducové

18.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Hlísta Pavol

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Hlísta, 32 - zmluva o hrobovom mieste

Zmluva č. 104/2021 o dodávke pitnej vody – Drahovský

ID: 104/2021 – Obec Ducové

16.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Drahovský Jozef

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 27 – Behulová

ID: 27/2012 – Obec Ducové

11.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Behúlová Daniela

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Behulová, 27 - zmluva o hrobovom mieste

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 48 – Matúš

ID: 48/2017 – Obec Ducové

8.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Matúš Pavol

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 18 – Matúš

ID: 18/2017 – Obec Ducové

8.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Matúš Pavol

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 70 – Maliková

ID: 70/2012 – Obec Ducové

8.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Maliková Drahomíra

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Súvisiace dokumenty

zmluva-hrobové miesto-Maliková, 70

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 135 – Poláčková

ID: 135/2012 – Obec Ducové

8.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Poláčková Jana

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy