Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Ducové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Kúpna zmluva Tatiana Cupanová

ID: 2022 – Tatiana Cupanová

5.8.2022

Začiatok účinnosti 5.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ducové

Dodávateľ Tatiana Cupanová

Dodávateľ - Sídlo Ducové 121, 922 21 Ducové

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 08/2021

ID: Dodatok č.1 – Ing. arch. Eva Krupová

27.7.2022

Začiatok účinnosti 27.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ Ing. arch. Eva Krupová

Dodávateľ - Sídlo Lomonosova 6, 917 01 Trnava

Dodávateľ - IČO 141004016

Prílohy

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061503 – Fidelity Trade , s.r.o.

ID: 22061503 – Fidelity Trade

20.7.2022

Začiatok účinnosti 1.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ducové

Objednávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Objednávateľ - IČO 31826270

Dodávateľ Fidelity Trade, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kornela Marha 3, 917 08 Trnava

Dodávateľ - IČO 50254081

Prílohy

Zmluva o dodávke pitnej vody – Poráziková

ID: 2/2022 – Obec Ducové

12.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Poráziková Mária

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 79 – Gašpar

ID: 79/2022 – Obec Ducové

1.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Gašpar Pavol

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 78 – Gašpar

ID: 78/2022 – Obec Ducové

1.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Gašpar Pavol

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 77 – Gašpar

ID: 77/2022 – Obec Ducové

1.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Gašpar Pavol

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 191 – Bieliková

ID: 191/2022 – Obec Ducové

29.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Bieliková Anna

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 112 – Prekopová

ID: 112/2012 – Obec Ducové

24.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Prekopová Eleonóra

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Súvisiace dokumenty

zmluva-hrobové miesto-Prekopová, 112

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 55 – Prekopová

ID: 55/2012 – Obec Ducové

24.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Prekopová Eleonóra

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Súvisiace dokumenty

zmluva-hrobové miesto-Prekopová, 55

Zmluva č. 76/2021 o dodávke pitnej vody

ID: 762021 – DENTAL STUDIO 2001

23.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Dental studio, s.r.o.

Objednávateľ - IČO 36275387

Dodávateľ DENTAL STUDIO 2001, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Výtocká 16/41, 922 21 Moravany nad Váhom

Dodávateľ - IČO 36275387

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 178

ID: 1782012 – Obec Ducové

17.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Reháková Elena

Dodávateľ Obec Ducové

Dodávateľ - Sídlo Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom

Dodávateľ - IČO 31826270

Prílohy

Súvisiace dokumenty

zmluva-hrobové miesto-Reháková, 178