Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Ducové.

Nadpis

Zverejnené

Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 03/2021 Územného plánu obce Ducové

1.8.2022