Preskočiť na obsah

Symboly obce

ERB OBCE DUCOVÉ

Pri tvorbe erbu vychádzal Ladislav Vrteľ z obecnej pečate Hubiny – tri ruže a erb doplnil zástavou s položeným krížom. Názov Ducové je odvodený od hodnosti vojvodu – duxa. Na dvorci v polohe Kostolca mohol v 10. -11. Storočí sídliť vojenský veliteľ ( duces) alebo dvorec priamo patril údelnému vojvodovi –kniežaťu, sídliacemu v Nitre. Medzi insígnie vojvodu patrila aj zástava.

Erb obce Ducové tvorí v modrom štíte na zlatej žrdi so strieborným hrotom červená, zlatom lemovaná trojcípa zástava s položeným strieborným dvojitým krížom, z päty štítu vyrastajú tri strieborné ruže na zlatých stopkách. Symboly ( erb a vlajka ) obce Ducové sú zaevidované v Heraldickom registri MV SR pod signatúrou D-59/95 .

VLAJKA OBCE DUCOVÉ

Vlajka pozostáva zo 4 pozdĺžnych pruhov vo farbách:  bielej, červenej, modrej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi t.j.: dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

OBECNÁ PEČAŤ