Materská škola

MATERSKÁ ŠKOLA DUCOVÉ

Adresa: Ducové č. 1, 922 21 Ducové

Tel. číslo: 033 77 47 220, e-mail:  msducove@ducove.sk

Našu materskú školu  v školskom roku 2021/2022 navštevuje 19 detí.

Personálne obsadenie školy :

Riaditeľka :         Mgr. Monika Poláčková 

Učiteľka:             Mária Jankovičová 

Školníčka:           Božena Hlístová

Kuchárka:           Darina Beluská

Vedúca ŠJ:          Iveta Kobelárová

 Aktivity Materskej školy Ducové v školskom roku 2019/2020 :

Zápis detí do materskej škoy Ducové

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy Ducové na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 04.05.2020 do 07.05.2020. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti zákonných zástupcov detí. Stačí na e-mailovú stránku materskej školy poslať vyplnenú  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 od 04.05.2020 do 07.05.2020, email: msducove@ducove.sk

.  

Aktivity Materskej školy Ducové v školskom roku 2017/2018 :
 

– september – 

-návšteva p. logopedičky

– október –

-vystúpenie pre seniorov v Kultúrnom dome Ducové

-divadlo Slniečko – Malí huncúti

 november

-bábkové divadlo o Deduškovi Mrázikovi – výlet autobusom s MŠ Lúka

– december –

-Mikuláš v Kultúrnom dome Ducové

-tvorivé dielne s rodičmi detí – práca s hlinou – na hrnčiarskom kruhu, koledy, 

-pečienie a zdobenie medovníčkov s mamičkami

-Vianočný večierok spoločne s rodičmi detí v škole

január –

-vystúpenie speváčky Simsalala – hudobno -zábavný program

– február – 

– návšteva z legovne – stavba loďky z lega podľa plánu

– karneval v MŠ- súťaže, promenáda masiek, diskotéka 

marec- 

-tvorivé dielne s rodičmi – maľovanie vajíčok roznymi technikami        

– apríl –

– divadielko- Kocúr v čižmách 

– bábkové divadlo o Jankovi a Marienke – výlet autobusom s MŠ Lúka 

– máj-

– Janakové divadlo Slniečko – hudobný program Mama, otec a ja 

– Deň matiek – vystúpenie detí pri príležitosti dňa matiek 

– predškoláci – návšteva ZŠ a MŠ Moravany n/V v 1. triede 

– jún-

-Deň detí- športovo zábavné popoludnie a  promenáda masiek po obci 

– poldenný výlet na Kostolec – turistická vychádzka / fotografovanie 

 – rozlúčková akadémia s predškolákmi / sférické kino – rozprávka o podmorskom svete. 

Zápis do Materskej školy Ducové na školský rok 2020/2021

Zverejnené 3. januára 2021.
Upravené 20. apríla 2022.