Podnety pre starostu

Zoznam podnetov pridaných občanmi a návštevníkmi obce Ducové.

Zatiaľ neboli podané žiadne podnety.