Komisie obecného zastupiteľstva

  • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  •  Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Ekonomická komisia

Predseda: Ing. Lucia Reháková 

Členovia: Drahovský Jozef, Ing. Hlístová Černáková Lucia

Sociálna komisia a verejného poriadku

Predseda: Mgr. Lukáš Vrábel

Členovia: Ing. Pláček Milan, Ing. Reháková Lucia 

Komisia kultúry, vzdelávania a športu

Predseda: Ing. Lucia Hlístová Černáková

Členovia: Srogoň Jakub, Hlísta Matúš, Ing. Reháková Lucia 

Stavebná komisia a  životného prostredia

Predseda: ​ Ing. Milan Poláček 

Členovia: Mgr. Vrábel Lukáš, Drahovský Jozef 

Komisia verejného záujmu

Predseda: Jozef Drahovský

Členovia: Ing. Hlístová, Ing. Poláček, Ing. Reháková, Mgr. Vrábel

Zverejnené 3. januára 2021.
Upravené 6. apríla 2021.