Preskočiť na obsah

Poplatky a dane

Miestne poplatky a dane na rok 2024 
Komunálny odpad na osobu FO42,00 €
Právnická osoba0,050€/l
Poplatok za každú nádobu naviac
(1-4 osoby – 1 nádoba, 2-8 osôb – 2 nádoby,
9 a viac – 3 nádoby)
42,00 €
Poplatok za jedného psa12,00 €
Hrobové miesto/5 rokov  – jednohrob 10,00 €
Hrobové miesto/5 rokov – dvojhrob20,00 €
Hrobové miesto/5 rokov – trojhrob30,00 €
Vyhlásenie v miestnom rozhlase5,00 €
Prenájom sály: domácienergie 
spol. podujatia1,- €/1 hod
– použitie kuchyne10,- €/1 deň
cudzíenergie + 2,- €/1 hod
spol.podujatia3,- €/1 hod
použitie kuchyne10,- €/1 deň
Ak sa vyberá vstupné na podujatiachenergie + 20% zo vstup.
Sadzba za energie: elektrika0.3995 €/1 kWh
plyn0,5935 €/1 m3
voda1,00 €/1 m3
Náhrada škody podľa druhu a rozsahu
Prenájom domu smútku10,- €/1 deň
Overovanie podpisu2,00 €
Overovanie listiny: 1  strana2,00 €
obojstranne4,00 €
Stavebné povolenie50,00 €
Kolaudačné rozhodnutie35,00 €
Ohlásenie drobnej st.do 25 m210,00 €
Ohlásenie jednoduch. st.do 300m220,00 €