Poplatky a dane

Miestne poplatky a dane na rok 2019 
Komunálny odpad na osobu FO20,00 €
Komunálny odpad – rekreačná st.30,00 €
KO -osoby bez trv.pobytu20,00 €
Právnická osoba0,020€/l
  
Poplatok za: 1. psa4,00 €
každého ďalšieho psa7,00 €
Poplatok za 1 m3 vody0,80 €
Prenájom sály: domácienergie 
spol.podujatia1,- €/1 hod
– použitie kuchyne10,- €/1 deň
cudzíenergie + 2,- €/1 hod
spol.podujatia3,- €/1 hod
použitie kuchyne10,- €/1 deň
Ak sa vyberá vstupné na podujatiachenergie + 20% zo vstup.
Sadzba za energie: elektrika0.3995 €/1 kWh
plyn0,5935 €/1 m3
voda0,80 €/1 m3
Náhrada škody podľa druhu a rozsahu
Prenájom domu smútku10,- €/1 deň
Vyhlásenie v miestnom rozhlase5,00 €
Kopírovanie: 1 strana 0,06 €
obojstranne0,13 €
Overovanie podpisu2,00 €
Overovanie listiny: 1  strana2,20 €
obojstranne4,00 €
1 hrobové miesto/5 rokov 10,00 €
Dvojhrob/5 rokov20,00 €
Stavebné povolenie50,00 €
Kolaudačné rozhodnutie35,00 €
Ohlásenie drobnej st.do 20 m210,00 €
Ohlásenie jednoduch. st.do 300m220,00 €

Zverejnené 3. januára 2021.
Upravené 6. apríla 2021.