Územný plán obce

ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-ZČ-návrh

ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-ZČ-C01-schéma zázäzných častí

ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-TČ-návrh

ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-C02-REGULATÍVY

ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-B05-PP

ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-B04-IS

ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-B03-DOPRAVA

ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-B02-KUN

ZaD 02-2016 ÚPN Ducové-B01-ŠV

Zverejnené 3. januára 2021.
Upravené 6. apríla 2021.