Čistá obec bez odpadkov

Touto cestou prosíme občanov o pomoc pri vyzbieraní odpadkov v obci, ako aj popri ceste pred obcou.

Každý občan môže prispieť k vyčisteniu našej obce individuálne zajtra 1. apríla v poobedňajších hodinách.

Vyzbierané odpadky môžete odložiť do veľkých modrých odpadkových nádob pri Materskej škole.

Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujeme.