Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad /BRKO/- týždenný zber /plastové vedierka budú doručené do domácností/.