Navrhovateľ – Slovak Telekom, a.s., Územné rozhodnutie – Verejná vyhláška – názov stavby INS_FTTH_PN_PIES_01_Ducové

Vyvesené
26. apr 2021
Zvesené
10. máj 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória