Obec Lúka – Oznámenie začatie územného konania – Slovak Telekom a.s., o umiestnení stavby: INS_FTTH_PN_PIES_01_Transport po Lúka a Modrová

Vyvesené
06. júl 2021
Zvesené
20. júl 2021
Upravené
07. júl 2021
Kategória