Obecný úrad Ducové, oznamuje občanom, že od 17.05.2021 je možné si prevziať rozhodnutia a uhradiť miestne dane a poplatky za rok 2021.

Vyvesené
14. máj 2021
Zvesené
30. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória