Svätá omša pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda – 5. júla 2021 o 7.30 hod v kultúrnom dome Ducové

Vyvesené
02. júl 2021
Zvesené
06. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória