Testovanie na COVI-19 bude v piatok 7. mája 2021 v čase od 16:00 do 19:00 v KD Ducové

Vyvesené
05. máj 2021
Zvesené
07. máj 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória