Vážení občania, chcem Vám zaželať požehnané a milostiplné Veľkonočné sviatky.