Vážení občania, pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, Vás obec Ducové pozýva dňa 5. júla 2021 od 16:00 do 21:00 h pri kultúrny dom Ducové, kde Vás čaká príjemné posedenie s pohostením a hudbou. Pre deti bude pripravený skákací hrad.

Vyvesené
02. júl 2021
Zvesené
06. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória