Verejná vyhláška – Výzva na vyjadrenie – určenie lesného celku Moravany na obdobie 2023-2032

Vyvesené
15. jún 2021
Zvesené
30. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória