Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Ducové.

Zámer predaja

Obec Ducové podľa § 9a ods. 1 písm. c a ods.5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať priamym predajom svoj majetok.

Zverejnené 7.12.2020