Antigénové testovanie v obci Ducové dňa 13.03.2021 v čase od 9:00 do 12:00 h v KD Ducové

Zverejnené
11. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. marca 2021 − 14. marca 2021