Preskočiť na obsah

Matričný úrad

Matričný úrad  robí  úkony spojené s vedením matriky.

Vybavíte tu:

Prineste si so sebou platný občiansky preukaz : 

Správny poplatok platný od 1. 1. 2018 (v eurách)*:

Osvedčenie podpisu (za každý jeden podpis)2,00
Osvedčenie fotokópie listín v slovenskom jazyku (za každú jednu aj začatú stranu A4)2,00
Osvedčenie fotokópie  v českom jazyku (za každú jednu aj začatú stranu A4)3,00