Do 14.03.2021 sa elektronicky sčítalo 72,79% obyvateľov obce Ducové.

Zverejnené
15. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. marca 2021 − 21. marca 2021