Epidemiologická situácia vo výskyte COVID-19 k 3.2.2021 v okrese Piešťany

Upravené
08. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. februára 2021 − 10. februára 2021