Farnosť Moravany nad Váhom – oznamy

Zverejnené
28. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. apríla 2021 − 2. mája 2021