Jarné upratovanie v termíne od 19.04.2021 do 24.04.2021 budú pristavené kontajnery na objemový odpad.

Zverejnené
14. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. apríla 2021 − 24. apríla 2021